भ्रष्टाचारको एउटा नमुना ! सेवाग्राही रसिदमा रु. ५०००, राजस्व रसिदमा रु. ६० !

भ्रष्टाचारको एउटा नमुना ! सेवाग्राही रसिदमा रु. ५०००, राजस्व रसिदमा रु. ६० ! यसलाई सेयर गरुम त !

Follow Us

Facebook

Twitter

© Copyright by NayaBato
सम्पर्क [email protected]
Scroll Up