गर्जिए पुर्वसेनापती पृथ्वीनारायण शाहलाई सेनाले मान्छ जनताले मान्छ्न सरकारले नमानोस भिडियो

नेपालीको आङ सिरिङ्ग हुने गरि गर्जिए पुर्वसेनापती पृथ्वीनारायण सेनाले मान्छ जनताले मान्छ्न सरकारले नमानोस भिडियो