राष्ट्रपतिको कुर्ची छोड्नु अघिको फेरवलमा ओबामाले यसरी रुवाए अमेरिकन जनतालाई हेर्नुहोस

राष्ट्रपतिको कुर्ची छोड्नु अघिको फेरवलमा ओबामाले यसरी रुवाए अमेरिकन जनतालाई हेर्नुहोस भिडियोमा