नेताहरुले दश बर्षमै देश नै नरहने स्थितिमा पुर्याएको भन्दै नेताको सातो जाने गरी पुर्वराजा यसरी गर्जिए भिडियो

नेताहरुले दश बर्षमै देश नै नरहने स्थितिमा पुर्याएको भन्दै नेताको सातो जाने गरी पुर्वराजा यसरी गर्जिए (भिडियो)

Follow Us

Facebook

Twitter

© Copyright by NayaBato
सम्पर्क nayabatous@gmail.com
Scroll Up