सारा नेपाली रुवाउने मह जोडीको राष्ट्रभक्ति गीत, इश्वर तिमीले पृथ्वीमै राम्रो नेपाल बनायौ तर

सारा नेपाली रुवाउने मह जोडीको राष्ट्रभक्ति गीत, इश्वर तिमीले पृथ्वीमै राम्रो नेपाल बनायौ एउटा राम्रो नेता दिनलाई किन तिमीले टाउको कन्यायौ (भिडियो)