ईश्वर तिमीले पृथ्वी बनायौं पृथ्वीमै राम्रो नेपाल बनायौ, एउटा राम्रो नेता बनाउन किन तिमीले टाउको कन्यायौ ?

सारा नेपाली रुवाउने मह जोडीको राष्ट्रभक्ति गीत, इश्वर तिमीले पृथ्वीमै राम्रो नेपाल बनायौ एउटा राम्रो नेता दिनलाई किन तिमीले टाउको कन्यायौ (भिडियो)

ईश्वर तिमीले पृथ्वी बनायौं पृथ्वीमै राम्रो नेपाल बनायौ, एउटा राम्रो नेता बनाउन किन तिमीले टाउको कन्यायौ ?

Follow Us

Facebook

Twitter

© Copyright by NayaBato
सम्पर्क nayabatous@gmail.com
Scroll Up