विद्युत पिपिएमा नयाँ व्यवस्था, हेर्नुस यस्तो भन्छन मन्त्रि जनार्दन (भिडियो)

विद्युत पिपिएमा नयाँ व्यवस्था, हेर्नुस यस्तो भन्छन मन्त्रि जनार्दन…