बिहानको ताजा खबर पत्रपत्रिकाबाट, आजको पत्रपत्रिकामा मुख्याताका साथ छापिएका खबरहरु (भिडियो)

बिहानको ताजा खबर पत्रपत्रिकाबाट, आजको पत्रपत्रिकामा मुख्याताका साथ छापिएका खबरहरु यसप्रक्रार छ। भिडियो: