देशका कर्णधार जस्ले राष्ट्र बचाउन कुनै दलका होइन राष्ट्रको झण्डा बोक्छन र भन्छन हिमाल पहाड तराई कोह छैनौँ पराई !

देशका कर्णधार जस्ले राष्ट्र बचाउन कुनै दलका होइन राष्ट्रको झण्डा बोक्छन र भन्छन हिमाल पहाड तराई कोह छैनौँ पराई !

आन्दोलन

img_8793